Patruljer og overnatting AGENDA 21

24 juni, 2021 av Ola-Matti Mittigård

Vi lager litt patruljelapskaus denne runden, og det blir to patruljer på denne leiren:

Skognissan adopterer Fjellrev, Live (på søndag) og Lucas S (reiser søndag), og blir dermed slik:

Magnar, Jørgen, Hanne Frøydis, Tiril Sofie, Ingelin, Ole Sigvart, Live og Lucas S

Røyskatt adopterer Furubjønn og blir dermed slik:

Sikke Marie, Lucas K, Martin, Milla, Sofie, Amund, Tronn.

TELTPLASSER fordeler vi på 3-5 telt, og hvem som sover i samme telt blir vi enige om fredag kveld. Vi tar et felles møte når alle er på plass fredag kveld. Alle som er på plass skal være på med å sette opp telt og ordne leirplassen vår. To av teltene er våre store patruljetelt med plass til minst 6-8, og ett telt er Hanne Frøydis private 3-pers telt. Linda F har også med et telt vi kan bruke med plass til tre. Det blir god plass og ikke noe stress.

Ola-Matti