JOTA 17.10.20, klokka 0930-1730. Beredskapssenteret, Dombås.

22 september, 2020 av Ola-Matti Mittigård

Jamboree on the air, JOTA, den 63. i rekken er et årlig speiderarrangement verden over. Arrangementet har over 2 millioner deltakere i mer enn 170 land. Under JOTA hjelper radioamatører speidere med å kontakte andre speidere, gjerne i andre land, ved hjelp av kortbølgeradio. Lesja speidergruppe deltar i år også.

Etter en risikovurdering knytta til smittevernråd- og krav, blir årets JOTA på Beredskapssenteret på Dombås, og kun lørdag 17.10.20 på følgende vis:

0930: Oppmøte, Beredskapssenteret Dombås.

1000: Vi lytter til åpningen av JOTA på kortbølgen

17.30: Avslutning og vel hjem.

Vi rullerer mellom patruljene på hva vi gjør. Øktene vil fylles med innhold og være på et par timer. Noe foregår inne og noe ute:

  • Forberede seg til og ha kontakt med speidere via kortbølgeradio. (inne)
  • Ha et patruljemøte (inne)
  • Bruke PMR-radio (ute)
  • Postløype (ute)
  • Lage mat (ute)