Årsmøte 25.1.21 klokka 1800

15 januar, 2021 av Ola-Matti Mittigård

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LESJA SPEIDERGRUPPE 2021. LEDER OG PATRULJEFØRERE.

 

Årsmøte Lesja Speidergruppe, mandag 25.01.2021, klokken 1800, Beredskapssenteret, Almenningsvegen 35, 2660 Dombås.

Tid: 1800-1900

Saksliste

  • Valg av ordstyrer, referent og representanter til å signere referatet.
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet.
  • Årsmeldinger fra små- og storspeiderne legges fram.
  • Regnskap 2020.
  • Budsjett, føringer for 2021
  • Valg/fordeling av ledere, kasserer og gruppeleder.
  • Innkomne saker
  • Eventuelt

Enkel kaffe og kjeks, e.l. Husk god håndhygiene og 1m avstand til andre.